ניטור וניתוח רעידות

- ניטור וניתוח רעידות תקופתי בציוד סובב כחלק מיישום מדיניות אחזקה חזויה
יוסי טוכנר הינו מומחה אחזקה בציוד סובב, המוסמך לפי תקן ISO-18436 לקטגוריה CAT-III
מחקרים רבים במרוצת ה- 30 שנה האחרונות מוכיחים כי יישום מדיניות אחזקה חזויה עשוי להביא לחסכון משמעותי ביותר של עד 50% מהוצאות אחזקה של אותו המפעל, בהשוואה ליישום מדיניות אחזקת שבר או אף מונעת באותו המפעל.
הדרך ליישום מדיניות אחזקה חזויה מתחילה דבר ראשון בקבלת תמונת מצב ברורה של המכונות במפעל. לשם כך נועד ניטור רעידות תקופתי. כתוצאה מניטור רעידות תקופתי ניתן לבחון את מצב המכונות בשלושה מישורים:
1. מצב המכונה בהתאם לתקן ISO-10816
2. מגמת ההחמרה וקצב מגמת ההחמרה
3. ניתוח ספקטראלי של המידע וקביעת מקור ההחמרה במצב המכונה
בשיטה זו ניתן:
- לעקוב באופן יעיל ואפקטיבי אחרי מצב המכונות
- לזהות התפתחות שחיקה במכונה
- לתכנן את הטיפול במכונה לפי הנוחות של הלקוח ולא של המכונה
- להזמין חלפים רק לפני ביצוע העבודה, בניגוד לשמירת חלפים למועד לא ידוע (מעבר מדיניות מלאי ל- Just In Time)
- לתכנן את ביצוע הטיפול במכונה באופן המתואם עם התפעול בכדי למזער את הפגיעה בזמינות הייצור ככל האפשר

מפרט כללי של מגוון שירותי האחזקה להורדה:
/uploads/services.pdf