ליווי ותמיכה בצוות הניהול הטכני של המפעל

חברת טוכנר הנדסה מציעה שרות ייעוץ טכני \ ארגוני לצוות הניהול הטכני של מפעל או מבנה מסחרי (בית חולים, מרכז קניות, מגדל מגורים ועוד), לשם ביצוע עבודה משותפת שתוצרתה תהיה שיפור משמעותי בזמינות המכונות, ירידה בהוצאות האחזקה ובהוצאות הנלוות. 
תהליך הליווי הנ“ל כולל תמיכה בכמה תחומים:

ביצוע תסקיר מצב נוכחי של המפעל במספר תחומים:
o זמינות המכונות ואחוז זמני העצירה מתוך כלל זמינות המכונות מבחינה טכנית, תפעולית ובטיחותית
o מצב המכונות
o מצב התשתיות של המכונות או של הציוד התומך
o זמינות ומשאבי המחלקה הטכנית
o זיהוי פערים התחום המלאי הטכני ועיתוד המלאי
o זיהוי הפערים המקשים על המחלקה הטכנית בביצוע עבודה טובה יותר 
o תמיכה ועזרה בשינוי תיעדוף פעולות האחזקה- תמיכה בהסתת מרכז הכובד ממדיניות אחזקת שבר או מונעת למדיניות אחזקה חזויה
o ליווי ובדיקת אפקטיביות לכל התהליך עד סופו
o בנוסף, ניתן לבצע את כל התהליך בהתאם לתקן ISO-55000, בכדי להתאים את המפעל לעמידה במבדק לתקן הנ”ל.

סרט הממחיש את הנושא "מפת הדרכים"  לרמת אמינות גבוהה יותר: