חימום אינדוקטיבי

חימום אינדוקטיבי של מיסבים וגופים עגולים
מאת: יוסי טוכנר, מומחה רעידות לפי תקן ISO-18436 CAT-III

מיסבים וצירים מתוכננים כך שבין הציר למיסב יש אפיצות מדחק כך שבעת עבודת המיסב, המיסב לא יזוז על הציר. בכדי להתקין מיסב על ציר מכונה, יש לחמם אותו בכדי להגדיל את הקוטר הפנימי של המיסב ואז נוצרת אפיצות מרווח באופן מלאכותי וניתן להשחיל את המיסב על הציר.

לשם יצירת אפיצות המרווח הנדרש בעת התקנת המיסב, יש לחמם את המיסב וזאת בכדי לגרום להתפשטות תרמית במיסב וכתוצאה מכך הגדלת הקוטר הפנימי של המיסב. ישנן מספר שיטות לחימום מיסבים שאת יתרונותיהם וחסרונותיהם אפרט להלן:

חימום בעזרת להבה גלויה (ברנר)
תהליך החימום בעזרת להבה גלויה הינו תהליך בו מקרינים חום בעזרת להבה על פני המיסב. כתוצאה מכך מתבצעת הולכת חום מפני המיסב המחוממים אל פני המיסב הקרים. בשיטה זו מחממים את המיסב בצד אחד עד אשר כל המיסב מתחמם מספיק כדי להיות מותקן על הציר. לשיטה זו מספר חסרונות העשויות לקצר את אורך חיי המיסב לאחר ההתקנה:

- קרינת חום בעזרת להבה הינה שיטה לא מבוקרת היוצרת חימום יתר על צד אחד של המיסב. כתוצאה מכך נוצר מידרג טמפרטורות בין הצד המחומם לצד הקר אשר עשוי לגרום לחימום יתר ופגיעה בחלקי המיסב בצד המחומם מחד וחימום לא מספיק בצד הקר מאידך. כתוצאה מכך המיסב עשוי להינזק מחימום היתר מצד אחד ולהיות לא מספיק מחומם בצד השני- דבר שעלול לגרום להיתקעות המיסב על הציר בעת ההתקנה.
- קרינת חום בלהבה עשויה לגרום לשינוי מטלורגי בפני השטח של המיסב. כתוצאה מכך המיסב עשוי להיות פריך יותר ולהיסדק בעת עבודה.

לסיכום, חימום בעזרת להבה גלויה עלול לגרום לקיצור משמעותי של אורך חיי המיסב עוד לפני עבודתו.

חימום בעזרת פלטת חימום
חימום בעזרת פלטת חימום דומה לחימום בעזרת להבה, אלא שכן מתבצעת הולכת חום מפלטת חימום אל המיסב. גם לשיטה זו מספר חסרונות העשויות לקצר את אורך חיי המיסב לאחר ההתקנה:

- כתוצאה מהולכת חום מכיוון אחד נוצר מידרג טמפרטורות בין הצד המחומם לצד הקר אשר עשוי לגרום לחימום יתר ופגיעה בחלקי המיסב בצד המחומם מחד וחימום לא מספיק בצד הקר מאידך. כתוצאה מכך המיסב עשוי להינזק מחימום היתר מצד אחד ולהיות לא מספיק מחומם בצד השני- דבר שעלול לגרום להיתקעות המיסב על הציר בעת ההתקנה.
- הולכת חום מכיוון אחד עשויה אף היא לגרום לשינוי מטלורגי בפני השטח של המיסב. כתוצאה מכך המיסב עשוי להיות פריך יותר ולהיסדק בעת עבודה.

חימום אינדוקטיבי
חימום אינדוקטיבי הינו חימום ע"י יצירת השראה חשמלית בין סליל חשמלי לגוף המיסב. בשיטה זו המיסב מושחל אל גוף מתכתי הבנוי פלטות בכיוון האורך, אשר בעת הפעלת המחמם מייצר השראה חשמלית לוליינית. בעת פגיעת הסליל במיסב, המיסב מתחמם באופן אחיד בכל חלקיו. לשיטה זו מספר יתרונות משמעותיים אשר עשויים לשמור על תכונות המיסב מחד ולאפשר את את התקנת המיסב באופן מיטבי על הציר מאידך:

- החימום של המיסב מבוקר בעזרת חיישן טמפרטורה מובנה במכונה. בקרה זו גם מאפשרת חימום מדויק של הטבעת הפנימית וגם קצב חימום נכון שמונע פגיעה ברכיבי המיסב.
- החימום של המיסב אחיד לחלוטין. כתוצאה מכך ישנו מידרג קוטר פנימי אחיד. דבר זה מונע הסיכון של היתקעות המיסב בעת ההשחלה על הציר.
- חימום אינדוקטיבי לא משנה את תכונות המתכת כלל. ניתן אפילו לחמם מיסבים סגורים עם גריז בשיטה זו.
- בסוף תהליך החימום, סליל המחמם מנטרל קוביות המיסב ומבטל את תכונות המגנטיות של המיסב.

לפרטים נוספים ניתן לפנות ליוסי טוכנר.