שיטות אחזקה

הבדלים עקרוניים בין שיטות אחזקה שונות
מאת: יוסי טוכנר, מומחה רעידות לפי תקן ISO-18436 CAT-II

כל מפעל, מבנה מסחרי גדול, בית חולים או מבנה מגורים גדול בעולם משקיע זמן וכסף באחזקה של המכונות שלו, לרבות הציוד הסובב. בכל אתר שכזה מיושמת מדיניות כלשהיא- אם במודע או שלא במודע, שקובעת בעצם את התייחסות המחלקה הטכנית לציוד שלו לפני התרחשות תקלה ובעת התרחשות התקלה. אי לכך, כל מנהל אחזקה נתקל בסוגיית מדיניות האחזקה של המכונות אשר בתחום אחריותו בכלל והציוד הסובב בפרט.

מדיניות אחזקת שבר הינה המדיניות הבסיסית ביותר הנפוצה בתחום האחזקה. מדיניות זו קובעת כי לא משקיעים באחזקה או בבדיקות לאבחון מוקדם במכונות, אלא עד לשבר במכונה, וזאת בכדי לשאוף למזעור הוצאות האחזקה לכאורה, לשם הקטנת עלויות האחזקה במכונות. לפי מדיניות זו לא מוקצים תקציבים מתוכננים לטיפול תחזוקתי בציוד אלא רק כאשר יש נזק. אי לכך חסרונות מדיניות אחזקת השבר הם:
בנוסף לנזק העיקרי אשר נגרם למכונה והינו שורש הנזק במכונה מלכתחילה, נגרם נזק משני רב לרכיבים נוספים במכונה, אשר הושפעו אם במישרין או בעקיפין – ולרוב אף נגרם נזק רב יותר למכונה שנפגעה מאשר היקף הנזק העיקרי.
ישנו סיכוי לגרימת נזק סביבתי ובטיחותי עקב העובדה שהנזק המשני שנגרם למכונה הוא לא צפוי.
זמן העצירה יהיה ארוך מפני שהנזק יהיה גדול יותר.
פגיעה ברמת הבטיחות של העובדים בסביבת המכונות- אין אפשרות לדעת מתי מכונה תקרוס ומה יהיה היקף הנזק הסביבתי הנלווה.
עלויות עקיפות גבוהות- מלאי חלפים גדול למקרי שבר, עלות כ"א לתיקון דחוף של מכונות, עלות קבלנים לתיקון דחוף ועוד.
אי וודאות מוחלט לגבי מועד הכשל והיקפו.

מדיניות האחזקה המונעת או המתוכננת הינה מדיניות אחזקה לפי תכנית שנתית ושעות עבודה של המכונות. מטרת המדיניות הזאת לשאוף לתקן תקלות במכונות לפני הכשל וזאת לפי המלצות יצרני המכונות, חישוב סטטיסטי של אורך חיי המכונה או ניסיון עבר. העובדים בשיטה זו מניחים כי למכונות אורך חיים קבוע מתוכנן וידוע מראש, הלוקח בחשבון את תנאי הסביבה, תנאי התפעול ואופי השימוש במכונה. בעצם, עבודות האחזקה במכונות על בסיס מדיניות אחזקה מונעת מבוצעות לפני הופעת כשל במכונה וללא קשר למצב המכונה. אי לכך, חסרונות השיטה הם:
קיצור יזום של ה- MTBR זמן העבודה בין שיפוצים, עקב אי הוודאות לגבי מועד השיפוץ הרחוק ביותר המומלץ. דהיינו "תיקון יתר" של ציוד תקין.
למרות העבודות היזומות הללו אין כל מושג מתי יתרחש כשל שבר בציוד- בין הטיפולים המונעים. מכונות לרוב כושלות לפני המועד המתוכנן.
עדיין יש מלאי חלפי גדול גם לעבודות היזומות וגם למקרה חרום עקב אי הוודאות שעדיין קיים לגבי אמינות המכונות בשוטף.
כמו כן אין שום אפשרות לדעת מה ייכשל בעתיד ומתי.
בסיכומו של דבר מדיניות אחזקה מונעת הינה מדיניות אחזקת שבר יקרה יותר, אשר עדיין לא נוגעת בשורש הגורמים אשר עלולים לגרום לכשל במכונה.
מדיניות האחזקה החזויה (Predictive Maintenance- PdM) מסייעת לעקוב אחר מצב המכונות במפעל באופן תקופתי קבוע, על מנת לאתר צורך בפעולות תחזוקה של המכונות מראש. מדיניות זו מניבה בסופו של דבר לחיסכון כספי ניכר, משום שבשונה ממדיניות אחזקה מונעת או אחזקת שבר בלבד, פעולות האחזקה מבוצעות רק כאשר יש בהן צורך, לפני שמתרחש אירוע שבר במכונה, ומתוכננות בהתאם לו, דבר החוסך חלקי חילוף, שעות אחזקה בפועל וכוח אדם, משפר את נוחות מועד ההשבתה מבחינה תפעולית ועוד.
השיטה הנ"ל מאפשרת אבחון מוקדם יותר של מקור התפתחות הכשל במכונה. כתוצאה מכך ניתן לקבל החלטות מהר יותר, לתכנן תיקון יעיל יותר ולבצע, עוד בשלבי הכשל המוקדמים. כתוצאה מכך מהירות התגובה של האחזקה מהיר יותר, הנזק למכונה קטן יותר, הוצאות האנרגיה עד לביצוע התיקון קטנים יותר (פחות חיכוך, חום וצריכת חשמל עקב כך), והעלות הסופית של הכשל נמוכה יותר.
האפשרות לקבוע לוחות זמנים נוחים מבחינה תפעולית-תחזוקתית, ולבצע בהתאם להם את עבודות התחזוקה המונעות נזקי שבר במכונות, היא היתרון הגדול בשימוש במדיניות האחזקה החזויה (PdM). עיקרון "המידע הנכון בזמן הנכון", המוביל מדיניות זו, מאפשר לאנשי האחזקה לתכנן את עבודות האחזקה באופן יעיל ואפקטיבי יותר (מבחינת חלקי חילוף, כוח אדם, נוחות מועד ההשבתה), בהתאם לתחזית המדויקת שהתקבלה על מצב המכונות. כך, עבודות שבעבר נתפסו כ"עצירה לא מתוכננת לצורך אחזקה", מומרות לפעולות קצרות, מתוכננות וממוקדות, שהן בגדר "עצירה מתוכננת בהתאם למצב המכונה".
מדיניות האחזקה החזויה מגדילה את הרווח התפעול של המכונות ואת זמינותן וכן תורמת להעלאת אורך חיי המכונות; לשיפור רמת הבטיחות של הציוד; לשיפור איכות המוצר המוגמר; להפחתת תאונות ועצירות מבוססות שבר; להקטנת מלאי החלפים; ועוד.

מדיניות אחזקה מיישמת (Proactive Maintenance- PrM)

מדיניות האחזקה המיישמת (Proactive Maintenance- PrM) מהווה שלב נוסף בשיפור אמינות המכונות. במהלך יישום מדיניות האחזקה החזויה (PdM) ותוך זיהוי כשלים דומים חוזרים ונשנים במכונות לאורך זמן, נמצא כי ישנם מקרים בהם ישנו אירוע חוזר של כשל במכונה מסוימת. האבחון המוקדם אמנם היה מספק על מנת ליישם את מדיניות האחזקה החזויה (PdM) בהצלחה, אך פעולה של מתן המלצה הנדסית של שינוי רכיב או תנאי תפעול או כל משתנה אחר אשר משפיע על המכונה, עשוי להגדיל עוד יותר את אורך חיי המכונה.
השיטה הנ"ל בעצם עוזרת לא רק ליישם את כל יתרונות מדיניות האחזקה החזויה (PdM) אלא בעצם גם שואפת "למתוח" את דיאגרמת האמבט של המכונה ע"י שיפור אמינות המכונה לטווח ארוך עוד יותר ממצבה המקורי וכך להגדיל עוד יותר את אורך חיי המכונה.
לסיכום ניתן לומר כי יישום מדיניות האחזקה חזויה (PdM) ואחזקה מיישמת(PrM) במכונות, מהווה קפיצת מדרגה בחתירה המתמשכת להגדלת זמינות המכונות ע"י קיצור זמן קבלת ההחלטות מרגע התפתחות הכשל במכונה וזאת ע"י ביצוע הפעולה המתקנת במהירות. התוצאה היא שיפור איכות המוצר והקטנת אחוז הפגמים במוצרים, שיפור בטיחות במכונות, הגדלת הרווח התפעולי של המכונות והקטנת עלויות האחזקה, ע"י שיפור רב יותר ברמת האמינות של המכונות במפעל.