ניטור וניתוח רעידות של ציוד סובב

ניטור וניתוח רעידות של ציוד סובב
מאת: יוסי טוכנר, מומחה רעידות לפי תקן ISO-18436 CAT-III

רקע - ניטור רעידות
נִטּוּר רְעִידוֹת- הַשְׁגָּחָה מַתְמֶדֶת, מַעֲקָב וְאַתְרָאָה בְּצִיּוּד סוֹבֵב. (מִלּוֹן אֶבֶן־שׁוֹשָׁן).
ניטור וניתוח רעידות משמש ככלי לזיהוי מוקדם של כשל בציוד סובב, ומאפשר תכנון מראש של טיפול בציוד לשם מניעת נזק עתידי שיגרור עלויות תחזוקה גבוהות.
זיהוי מוקדם של שחיקה ונזק מכאני
כל סוגי הציוד הסובב מייצרים רעידות ברמה מסוימת, אך ככל שמיסבים או רכיבים אחרים מתקרבים אל סוף חייהם הם מייצרים רמות רעידה ורעש גבוהות יותר ואופי הרעידה במכונה נעשה אופייני וברור יותר.
ניטור מדויק של הציוד הסובב
לצורך ביצוע ניטור יעיל ואפקטיבי של מצב הציוד הסובב, ניתן להשתמש בציוד ניטור וניתוח רעידות נייד או קבוע, בעזרת גששי רעידות (לרוב גששי תאוצה). חיישנים אלה משמשים כ"אוזניים" של המכשירים לניטור רעידות ומוצמדים לציוד הסובב בשיטות שונות- הצמדה קבועה או זמנית- מגנטית ואחרות.
מכשירי ניטור וניתוח הרעידות ממירים את המידע המועבר אליהם מרעידה מחזורית כתלות בזמן (Time Waveform cycles), לספקטרום הרעידה כתלות בתדר (Vibration spectrum diagram), על ידי ביצוע התמרה מתמטיתFast Fourier Transform- FFT. המידע נאסף, נערך ומוצג בתוכנת ניתוח הרעידות לשם ביצוע ניתוח רעידות ואיתור מקור הרעידות במכונה.
מדיניות סדורה של ניטור וניתוח רעידות תקופתי בציוד סובב מאפשרת:
  • ניתוח רמת הרעידות המרבית במכונה וקביעת מצב המכונה לפי תקן ISO-10816.
  • קביעת מגמת השינוי במצב המכונה לאורך זמן.
  • קביעת מקור הרעידות במכונה והטיפול המומלץ בה בעתיד הקרוב, לשם שמירה על אמינות המכונה.

ניטור מצב ציוד סובב
ניטור מצב (Condition Monitoring): תהליך ניטור תקופתי של פרמטרים שונים ברי מדידה של מצב המכונה, כאלה אשר, באופן מוצלב, יצביעו על

התפתחות כשל, פרמטרים כגון:
  • רמות רעידה
  • טמפרטורה או צילום תרמוגרפי של המכונה
  • ניטור גלי קול אולטראסוניים המופקים מהמכונה
  • זרם העבודה של מנוע חשמלי
  • אחוז המזהמים בשמן
    ועוד...
תהליך זה הינו מרכיב משמעותי ביישום מדיניות האחזקה החזויה (PdM). השימוש בניטור מצב מאפשר לאחזקה לקבוע לוחות זמנים או הפעולות הנדרשות בכדי למנוע כשל במכונות, לפני שהכשלים קורים. ניטור מצב מהווה גם המנגנון לקביעת תחזית קצב התדרדרות מצב המכונה.
כאשר תהליך "ניטור מצב" ("Condition Monitoring") מיושם באופן תקופתי כראוי, ניתן לחסוך באופן משמעותי בעלויות האחזקה והתפעול של ציוד סובב. (ראה מאמר שיטות האחזקה).
יישום מדיניות אחזקה חזויה (PdM), בשילוב ניטור וניתוח רעידות תקופתי בציוד סובב, יכול לשפר משמעותית את זמינות הציוד הסובב, איכות המוצר המוגמר והרווח התפעולי של המפעל.