חברת Twave

מערכות ניטור רעידות On-Line רב-ערוציות, המאפשרות ניטור בזמן אמת של ציוד סובב קריטי, כולל האפשרות לניתוח הרעידות ממרחק וקביעת התראות לחדר הבקרה.

למידע נוסף ניתן להיכנס לאתר היצרן : https://www.twave.io/