ביצוע ניתוח מצב מכונה כחוות דעת של מומחה בתחום

יוסי טוכנר הינו מומחה אחזקה בציוד סובב, היחיד בישראל המוסמך לפי תקן ISO-18436 לקטגוריה CAT-III
ניתוח מצב מכונה הינו תהליך קריטי בהבנת שורש בעיה טכנית או תפעולית במכונה, הגורם לירידה באורך חיי המכונה או לפגיעה באיכות המוצר או אף לסיכון בטיחותי.
בעת ניתוח מצב המכונה נאסף מידע מקיף על המכונה, המשולב ממספר מקורות מידע:
- ניתוח הרעידות של המכונה, המשולב ממספר שלבים:
- קביעת מצב המכונה לפי תקן ISO-10816
- ניתוח ספקטראלי של הרעידה לשם איפיון תדרי הרעידה האופיניים במכונה
- איסוף מידע תפעולי ואף ביצוע הבדיקה במספר מצבי תפעול שונים, לשם קביעת מידת הקשר בין מצב המכונה לתנאי התפעול
- ביצוע צילום תרמוגרפיה של חלקי המכונה לשם הצלבת נתוני הרעידות עם מוקדי חיכוך במכונה
- ביצוע בדיקה אולטראסונית לשם איסוף נתוני חיכוך ושחיקה אשר לא ניתן לאסוף במגע ישיר בעזרת ניטור רעידות

בסיום איסוף כל הנתונים הקשורים למצב המכונה, יופק דוח ניתוח רעידות מפורט. הדוח יכלול בצורה ברורה ומדויקת את הפרטים הבאים:
- מקור הבעיה במכונה
- הפעולות המומלצות לביצוע לשם הבאת המכונה למצב תקין לטווח ארוך
- מסגרת הזמן המומלצת ליישום ההמלצות

באפשרות חברת טוכנר הנדסה לבצע גם את כל הפעולות המכאניות לשם סגירת המעגל באופן מושלם ומתן אחריות מלאה על המכונה וההמלצות.

מפרט כללי של מגוון שירותי האחזקה להורדה:
/uploads/services.pdf