ניתוח נצילות של משאבות ומפוחים

ניתוח מדויק של הנצילות של משאבת ומפוחים. השרות מאפשר:
  • לקבוע את נקודת העבודה האמיתית של המכונה.
    לקבוע את נצילות המכונה- המנוע והמכונה, ביחס למצבה התקין או נתוני יצרן המכונה.
    לקבוע את נצילות המכונה.
    לקבוע את סדר ההפעלה הנכון של מספר משאבות לפי הנצילות המרבית שלהם.
    להכין תכנית CAPEX על בסיס כל הבדיקות שמפורטות למעלה, להמשך הטיפול במכונות.