חברת AUGURY

חברת Augury מובילה מהפיכה של ממש בתחום פיתוח מערכות ניטור וניתוח רעידות בציוד סובב.
המערכות של חברת Augury מאפשרות איסוף נתוני רעידות מרובים ומגוונים ממכונה, שליחת המידע לאתר ניתוח הרעידות בזמן אמת, קביעת מצב המכונה באופן כמעט מיידי בעזרת אלגוריתם לומד הנמצא בענן ומתן האפשרות לביצוע ניתוח רעידות למכונה באופן עצמאי.
בזכות המערכות של חברת Augury, ניתן לקבל תוך זמן קצר מאוד (מספר שעות), דוח מפורט על מצב המכונה, אשר נבדק ואושר גם ע"י מומחה רעידות אנושי.
ניתן לראות סרטונים המסבירים את שיטת העבודה בדף סרטוני ההדרכה או באתר היצרן: http://www.augury.com/